System controlBIO

System controlBIO to zaawansowany układ elektroniczny, który oprócz pomiaru i regulacji parametrów środowiskowych steruje pracą całej komory, automatycznie zarządza bezpieczeństwem użytkowania oraz odpowiada za sterowanie śluzą.


System mierzy i steruje, takimi parametrami, jak:

Ciśnienie atmosferyczne
W komorze normobarycznej panuje ciśnienie ok. 1500 hPa, dzięki czemu możliwe jest przyswojenie przez organizm ludzki, większej ilości tlenu, niż w normalnych warunkach atmosferycznych. System controlBIO automatycznie ustawia poziom ciśnienia atmosferycznego na zadanej wysokości i odpowiada za jego utrzymanie na niezmiennym poziomie podczas procesu terapeutycznego.


Temperatura
Podczas pracy komory normobarycznej system controlBIO automatycznie mierzy i steruje poziomem temperatury, stwarzając dogodne warunki do realizacji procesu terapeutycznego.


Wilgotność
System controlBIO automatycznie mierzy i steruje poziomem wilgotności podczas pracy komory normobarycznej. Dzięki temu terapia przebiega w komfortowych warunkach.


Stężenie tlenu
Stężenie tlenu w komorze normobarycznej występuje na poziomie 35% - 40%. Podawanie tlenu w podwyższonym ciśnieniu gwarantuje jego lepszą absorbcję przez organizm. System controlBIO dozuje i reguluje stężeniem tlenu podczas procy komory.


Stężenie dwutlenku węgla
Stężenie dwutlenku węgla w komorze normobarycznej występuje w granicach: od  1% do 3%. Podwyższona zawartość dwutlenku węgla umożliwia lepsze przyswajanie tlenu przez komórki organizmu człowieka. System controlBIO reguluje stężeniem dwutlenku węgla podczas procesu terapeutycznego.


Stężenie wodoru
Stężenie cząsteczkowego wodoru w komorze normobarycznej jest na poziomie 0,5%. Wodór jest niezwykle skutecznym antyoksydantem, neutralizuje wolne rodniki, spowalnia podziały komórek wydłużając ich życie. System controlBIO reguluje stężeniem cząsteczkowego wodoru podczas pracy komory.


Parametry dotyczące stężeń gazów mierzone są, jako:

 

  • Parametry fizyczne, czyli objętościowe udziały składników w powietrzu.
  • Parametry biologiczne (stężenia: tlenu, dwutlenku węgla, wodoru), czyli wartości stężeń, jakie są odczuwalne dla organizmu ludzkiego. Stopień odczuwalności danego czynnika jest funkcją ciśnienia atmosferycznego, w jakim przebywa człowiek.


Przetworniki pomiaru stężeń gazów posiadają zaimplementowany algorytm kompensacji ciśnieniowej, którego celem jest eliminacja błędów pomiarowych wynikających z pracy w środowisku o podwyższonym ciśnieniu.

Opracowany przez nas algorytm kompensacji ciśnieniowej, umożliwia pomiar realnych wartości stężeń gazów w pomieszczeniach normobarycznych. Wszystkie nasze rozwiązania posiadają zaimplementowany algorytm kompensacji ciśnieniowej. Jest to niezbędne ze względu na to, że przetworniki gazów przystosowane są do pracy w warunkach zbliżonych do ciśnienia normalnego (1013 hPa ± 50 hPa). Natomiast praca poza zakresem ciśnienia zbliżonego do warunków normalnych skutkuje błędami na poziomie nawet kilkuset procent (im większa różnica ciśnienia rzeczywistego od warunków normalnych tym większy błąd), co jest szczególnie widoczne na przykładzie pomiaru CO2.

Czujniki wszystkich mierzonych wielkości wewnątrz komory są zdublowane, a wyniki ich pomiarów przetwarzane są przez algorytm komparacyjny w celu realizacji automatycznej diagnostyki poprawności pomiarów.
 

  • W przypadku wystąpienia niewielkich rozbieżności pomiędzy danym czujnikiem roboczym, a referencyjnym, system wystawia informację ostrzegawczą o zwiększonej wartości błędu pomiarowego.
  • W przypadku zignorowania technicznego komunikatu ostrzegawczego o wystąpieniu znacznych rozbieżności pomiędzy danym czujnikiem roboczym, a referencyjnym, system wystawia informację techniczną o awarii i zwiększonej wartości błędu pomiarowego oraz przechodzi do procedury awaryjnej dekompresji.


Zadania systemu kontrolno-pomiarowego controlBIO:

Regulacja parametrów biologicznych
Regulacja parametrów biologicznych i automatyczne utrzymywanie ich na stałym zadanym przez użytkownika poziomie.

Algorytm kompensacji ciśnieniowej i algorytm komparacyjny
Algorytm kompensacji ciśnieniowej eliminuje błędy pomiarowe wynikające z pracy w środowisku o podwyższonym ciśnieniu i umożliwia pomiar realnych wartości stężeń gazów w pomieszczeniu normobarycznym.
Algorytm komparacyjny przetwarza wyniki pomiarów stężeń gazów w celu realizacji automatycznej diagnostyki ze wszystkich czujników z wnętrza komory normobarycznej. Czujniki wszystkich mierzonych wielkości wewnątrz komory są zdublowane.

Automatyczne zarządzanie
Automatyczne zarządzanie procesem terapeutycznym i bezpieczeństwem użytkowania z udziałem elektronicznych systemów kontrolno - pomiarowych.

Sterowanie śluzą
Realizowane jest automatyczne sterowanie obsługą śluzy z poziomu panelu operatorskiego użytkownika, gdzie wizualizowany jest proces kompresji i dekompresji.

Uzdatnianie i jonizacja powietrza
Powietrze wewnątrz komory jest jonizowane i uzdatniane, co dodatkowo wspomaga proces terapeutyczny. Przebywanie w takim elektroklimacie działa leczniczo i wspiera tradycyjne środki lecznicze w szeregu dolegliwości związanych z układem oddechowym i nie tylko.

Masz pytania - zadzwoń lub napisz
Kontakt z nami
Siedziba firmy
Ul. Krasińskiego 58/23
01-755 Warszawa
+48 609 501 502
info@biosens.technology
Logo i nazwa Biosens® są zastrzeżonymi znakami towarowymi, na które zostało udzielone prawo ochronne nr 299500 przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej oraz stanowią własność przedsiębiorstwa BIOSENS®. Copyright © 2019 BIOSENS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie strony WWW: Devilart