Kontakt

Biosens Sp. z o.o.

Ul. Krasińskiego 58/23
01-755 Warszawa

NIP: 525 288 00 78, Regon: 520159330

Zarejestrowana pod numerem KRS 0000926156 w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy. Kapitał Zakładowy: 50 000,00 zł.

tel: +48 609 501 502
adres e-mail: info@biosens.technology

Formularz kontaktowy
Nasza lokalizacja
Logo i nazwa Biosens® są zastrzeżonymi znakami towarowymi, na które zostało udzielone prawo ochronne nr 299500 przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej oraz stanowią własność przedsiębiorstwa BIOSENS®. Copyright © 2019 BIOSENS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie strony WWW: Devilart