System multiBIO

System multiBIO to analizator parametrów środowiskowych opracowany specjalnie na potrzeby pracy w pomieszczeniach normosferycznych.

Analizator parametrów środowiskowych multiBio do pomieszczeń normosferycznych zbudowany jest, jako 6 kanałowy układ pomiarowy mierzący, takie parametry środowiskowe, jak:
 

Ciśnienie atmosferyczne
System multiBIO automatycznie ustawia poziom ciśnienia atmosferycznego na zadanej wysokości i odpowiada za jego utrzymanie na niezmiennym poziomie podczas procesu terapeutycznego.

 

Temperatura
System multilBIO automatycznie mierzy i steruje poziomem temperatury, stwarzając dogodne warunki do realizacji procesu terapeutycznego.

 

Wilgotność
System multilBIO automatycznie mierzy i steruje poziomem wilgotności podczas procesu terapetycznego. Dzięki temu terapia przebiega w komfortowych warunkach.

 

Stężenie tlenu
Podawanie tlenu w podwyższonym ciśnieniu gwarantuje jego lepszą absorbcję przez organizm. System multilBIO dozuje i reguluje stężeniem tlenu podczas procesu terapeutycznego.

 

Stężenie dwutlenku węgla
Podwyższona zawartość dwutlenku węgla umożliwia lepsze przyswajanie tlenu przez komórki organizmu człowieka. System multiBIO reguluje stężeniem dwutlenku węgla podczas procesu terapeutycznego.

 

Stężenie wodoru
Wodór jest niezwykle skutecznym antyoksydantem, neutralizuje wolne rodniki, spowalnia podziały komórek, wydłużając ich życie. System multiBIO reguluje stężeniem cząsteczkowego wodoru podczas procesu terapeutycznego.Parametry dotyczące stężeń gazów mierzone są, jako:

 

  • Parametry fizyczne, czyli objętościowe udziały składników w powietrzu.
  • Parametry biologiczne (stężenia: tlenu, dwutlenku węgla, wodoru), czyli wartości stężeń, jakie są odczuwalne dla organizmu ludzkiego. Stopień odczuwalności danego czynnika jest funkcją ciśnienia atmosferycznego, w jakim przebywa człowiek.


Analizator wyposażony jest
w dotykowy ekran ciekłokrystaliczny, na którym  parametry i ustawienia wyświetlane są w grupach:

  • Grupa 01 – parametry fizyczne
  • Grupa 02 – parametry biologiczne odczuwalne
  • Grupa 03 – ustawienia parametrów biologicznych
  • Grupa 04 – stan wyjść sterujących


Algorytm kompensacji ciśnieniowej.
Przetworniki pomiaru stężeń gazów posiadają zaimplementowany algorytm kompensacji ciśnieniowej. Jest to niezbędne ze względu na to, że przetworniki gazów przystosowane są do pracy w warunkach zbliżonych do ciśnienia normalnego (1013 hPa ± 50 hPa).
Praca poza zakresem ciśnienia zbliżonego do warunków normalnych skutkuje błędami na poziomie nawet kilkuset procent (im większa różnica ciśnienia rzeczywistego od warunków normalnych tym większy błąd), co jest szczególnie widoczne na przykładzie pomiaru CO2.
Zastosowanie kompensacji ciśnieniowej umożliwia pomiar realnych wartości stężeń gazów w pomieszczeniu normobarycznym.

Zadaniem analizatora, oprócz pomiarów jest regulacja wyżej wymienionymi 6 parametrami środowiskowymi. Jako punkt odniesienia do regulacji przyjęte zostały parametry biologiczne, czyli odczuwalne przez organizm ludzki. Regulacja realizowana jest punktowo poprzez wyjścia przekaźnikowe. Wartości punktów regulacyjnych ustawiane są z poziomu panelu HMI sterownika systemu.

Tabela nr. 1 Parametry metrologiczne analizatora parametrów środowiskowych.

 

Dokument do pobrania w PDF

Masz pytania - zadzwoń lub napisz
Kontakt z nami
Siedziba firmy
Ul. Krasińskiego 58/23
01-755 Warszawa
+48 609 501 502
info@biosens.technology
Logo i nazwa Biosens® są zastrzeżonymi znakami towarowymi, na które zostało udzielone prawo ochronne nr 299500 przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej oraz stanowią własność przedsiębiorstwa BIOSENS®. Copyright © 2019 BIOSENS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie strony WWW: Devilart